Individualios veiklos numeris: 438882

1. zaidimubaze.lt renka ir apdoroja asmens duomenis, kuriuos pateikia Pirkėjas, ir, esant būtinybei, atskleidžia juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba žaidimubaze.lt veiklos planavimui ir analizei.

2. zaidimubaze.lt gali panaudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais zaidimubaze.lt veiklos ribose. Pirkėjo duomenys bus panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę, jūs sutinkate su pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje žaidimubaze.lt taisyklėmis“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.

3. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

arrow_upward